HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wanneer je je voor een medische behandeling aanmeldt via Ooglid.nl dan ga je akkoord met de partner samenwerkingsovereenkomsten die wij hebben met de aangesloten klinieken. Dit betekent dat de ingreep wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg of oogarts van een aangesloten kliniek. Deze artsen staan vermeld op onze artsenpagina. Tijdens de intake en voorafgaand aan de behandeling zal de arts je hierover informeren. 

Gegevensuitwisseling

Wanneer je schriftelijk akkoord geeft voor de behandeling bij de betreffende kliniek zal Ooglid.nl je persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer) delen met deze kliniek. Op basis van deze gegevens kan de kliniek een medisch dossier over jouw behandeling inrichten. Door ondertekening van de behandelingsovereenkomst voorafgaand aan de behandeling verklaar je hierover te zijn geïnformeerd en akkoord te gaan met deze gegevensuitwisseling.

Verantwoordelijkheid behandeling

Op het moment dat je de ooglid behandeling start bij één van onze aangesloten klinieken, dan zijn zij volledig verantwoordelijk voor het behandeltraject en de nazorg. Voorafgaand aan de behandeling word je hier uitgebreid over geïnformeerd door de betreffende kliniek en teken je een behandelovereenkomst met hen. Ooglid.nl is geen zelfstandig behandelcentrum maar een online tussenpersoon met aangesloten zelfstandige klinieken en fungeert als doorverwijzer.