Vergoeding ooglidcorrectie

Sinds 1 januari 2017 wordt een bovenooglidcorrectie met een medische indicatie weer vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom vragen veel mensen zich af of ze een ooglidcorrectie (gedeeltelijk) vergoed krijgen wanneer ze dit aanvragen bij hun zorgverzekeraar.

Bovenooglidcorrectie

De bovenooglidcorrectie wordt het meeste uitgevoerd. Deze kost standaard ? 799,- voor allebei de ogen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering:

Vanuit de basisverzekering (vanaf 1 januari 2017) wordt de bovenooglidcorrectie alleen vergoed wanneer er sprake is van een medische indicatie. Deze indicatie krijgt u uitsluitend als u aan zeer strike voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn dat u verlamde of verslapte bovenoogleden heeft:

 • door een afwijking waarmee u bent geboren;
 • door een chronische ziekte waarmee u bent geboren;
 • waardoor u last heeft van een ernstige gezichtsveldbeperking. Hierbij hangt de onderrand van het bovenooglid, bij ontspannen, recht vooruitkijken minimaal 1 mm boven het centrum van de pupil.

Het Zorginstituut Nederland (ZIN), de zorgverzekeraars (ZN), de Nederlandse Vereniging voor Plastische chirurgie (NVPC) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) hebben het begrip ?ernstige gezichtsveldbeperking? nader toegelicht. Daarom geldt vanaf 1 januari 2017 de volgende omschrijving als voorwaarde voor een positief besluit bij een aanvraag voor een bovenooglidcorrectie: ‘Een gezichtsveldbeperking veroorzaakt door een overhang van het ooglid tot 1 mm of lager boven het centrum van de pupil, ongeacht of dit veroorzaakt wordt door huidsurplus (dermatochalasis van de bovenoogleden) of zwakte van de oogspier (ptosis van de bovenoogleden).’

Hoe krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u eerst een doorverwijzing aan uw huisarts vragen, deze neemt u mee naar de intake.

Tijdens deze intake analyseert de behandelend specialist of bij u de kans groot is dat een aanvraag wordt goedgekeurd. Als dat zo is, dienen wij een verzoek tot vergoeding in bij uw zorgverzekeraar. Uiteindelijk heeft de medisch adviseur van uw zorgverzekeraar?de beslissende stem. Als deze van mening is dat u niet in aanmerking komt dan is dit leidend. Stapsgewijs ziet dit er als volgt uit:

 • Stap 1: Bij de huisarts vraagt u een verwijsbrief aan voor een bovenooglidcorrectie.
 • Stap 2: U heeft een intake bij ooglid.nl. Na de intake schrijft de arts een verslag en dient een verzoek in tot vergoeding bij uw verzekeraar.
 • Stap 3: Uw zorgverzekeraar neemt dit verzoek in behandeling. Vervolgens bepaalt de medisch adviseur van de zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt.
 • Stap 4: U wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst van uw aanvraag door uw zorgverzekeraar.
 • Stap 5: U kunt de behandeling laten uitvoeren bij Ooglid.nl.

Hoeveel krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering?

Als u een vergoeding krijgt, dan gaan de kosten eerst van uw eigen risico van ? 385,-? af. Afhankelijk van of u al gebruik gemaakt heeft van uw eigen risico, vallen uw persoonlijke kosten voor een verzekerde bovenooglidcorrectie uit tussen de ? 364,- en ? 799,-.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering:

Als u niet in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering, dan heeft u wellicht nog de mogelijkheid om deze aan te vragen vanuit uw aanvullende verzekering. Dit geldt helaas slechts voor een aantal verzekeringen en dus niet voor alle aanvullende verzekeringen. De reden hiervoor is, dat met de intrede van de vergoeding van een bovenooglidcorrectie in het basispakket per 1 januari 2017, een aantal verzekeraars de vergoeding uit hun aanvullende verzekering hebben gehaald.

Verzekeraars die een ooglidcorrectie vanuit de aanvullende verzekering vergoeden:

Verzekeraars die gestopt zijn met vergoeding vanuit de aanvullende verzekering :

 • Achmea groep
 • CZ
 • Ohra

Hoeveel wordt er vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

Een zorgverzekeraar bepaalt zelf welke eisen er worden gesteld aan het vergoeden van een bovenooglidcorrectie vanuit de aanvullende verzekering. Wij raden u daarom ook aan om contact op te nemen met uw verzekeraar als u wilt weten of u voor een vergoeding in aanmerking komt en hoe hoog deze vergoeding is.

Let op: het gaat hierbij om de bovenooglidcorrectie. Een onderooglidcorrectie wordt zelden of nooit vergoed.

Zonder verzekering

U heeft bij ons de mogelijkheid om zelf de behandeling te betalen,?hierbij heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. U betaalt slechts ?799,- voor een correctie. Omdat de arts bij deze optie geen verslag hoeft te schrijven van de intake en er geen medisch specialist van de zorgverzekeraar aan te pas komt, gaat het hele proces bij een onverzekerde behandeling een stuk sneller. In de meeste gevallen kunt u hierbij binnen 1 tot 2 weken na de intake al behandeld worden.

Onderooglidcorrectie

Een onderooglidcorrectie wordt nooit vergoed. Deze operatie wordt gezien als een zuivere cosmetische behandeling die, medisch gezien, nooit noodzakelijk is. Als u dus graag een onderooglidcorrectie wilt ondergaan, zult u deze zelf moeten bekostigen. Dit kan ook bij ooglid.nl. U wordt behandeld door ervaren specialisten voor ? 1199,- in een ZKN gekeurde kliniek.